Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordnet AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Nordnet AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559073-6681 Nordnet AB (publ)
InstrumentSE0015192067 Common Stock
InnehavareNorges Bank
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-12-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier12 305 416
 - direkt innehavda rösträtter12 305 416
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,92217 %
 - direkt innehavda rösträtter4,92217 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,92217 % 12 305 416
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,0616 % 154 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98377 % 12 459 416
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 459 416
 - andel av rösträtter4,98377 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision