Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Obducat Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Obducat Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556378-5632 Obducat Aktiebolag
Instrument Aktier
Innehavare Henri Bergstrand

Före transaktionen
Antal aktier 3 947 393
Antal rösträtter 39 471 797

Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2020-02-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 3 947 393
- direkt innehavda rösträtter 311 010
- indirekt innehavda rösträtter 39 160 789
Andel
- aktier 2,66 %
- direkt innehavda rösträtter 0,16 %
- indirekt innehavda rösträtter 20,58 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,74 % 3 947 393
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 20,74 % 3 947 393

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Neprovente KB
- antal rösträtter 18 480
- andel av rösträtter 0,01 %
- bolag European Nano Invest AB
- antal rösträtter 19 945 137
- andel av rösträtter 10,48 %
- bolag NanoBioChip Sweden AB
- antal rösträtter 18 794 490
- andel av rösträtter 9,88 %
- bolag Eds Bruk Herrgård AB
- antal rösträtter 402 680
- andel av rösträtter 0,21 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 39 471 797
- andel av rösträtter 20,74 %

Kommentar
Antal aktier som använts vid beräkningen: 148 468 508 Antal rösträtter
som använts vid beräkningen: 190 283 669 Det procentuella innehavet
är beräknat baserat på totalt antal aktier och röster som har
registrerats hos Bolagsverket, men som inte ännu har offentliggjorts
av bolaget.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/A63E626EE845C529

Författare Cision News