Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556596-6438 Oncopeptides AB
Instrument Ordinary shares
Innehavare Stiftelsen Industrifonden

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Aktielån
Datum 2019-01-29
Gränsvärde för antal aktier 20 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 10 420 805
- direkt innehavda rösträtter 10 420 805
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 21,33578 %
- direkt innehavda rösträtter 21,33578 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 21,33578 % 10 420 805
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 21,33578 % 10 420 805

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 10 420 805
- andel av rösträtter 21,33578 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Brambeck
- telefon +46708791937
- mejljonas.brambeck@industrifonden.com

Kommentar
Flaggningen avser återleverans av utlånade aktier i samband med
nyemission i Oncopeptides. Flaggningen är baserad på 48 841 921
utestående aktier i Oncopeptides.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/65C26F2904FC99D2

Författare Cision