Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-20

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556870-4521 Oscar Properties Holding AB
InstrumentSE0016278303 A aktier
InnehavareDragfast AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2022-05-18
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier16 700 000
 - direkt innehavda rösträtter16 700 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier11,62 %
 - direkt innehavda rösträtter11,62 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 111,62 % 16 700 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT11,62 % 16 700 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 700 000
 - andel av rösträtter11,62 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision