Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-15

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i OX2 AB (publ)

Flaggningsmeddelande i OX2 AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556675-7497 OX2 AB (publ)
InstrumentSE0016075337 Shares
InnehavareAltor Holding IV AB
 
Före transaktionen
Antal aktier45 380 271
Antal rösträtter45 380 271
 
Transaktionen
Datum2022-06-09
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier32 880 271
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter32 880 271
Andel
 - aktier12,06538 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter12,06538 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,06538 % 32 880 271
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,06538 % 32 880 271
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAltor Fund Manager AB
 - antal rösträtter32 880 271
 - andel av rösträtter12,06538 %
 - bolagXygen Holding AB
 - antal rösträtter32 880 271
 - andel av rösträtter12,96538 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter32 880 271
 - andel av rösträtter12,06538 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision