Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-15

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i OX2 AB (publ)

Flaggningsmeddelande i OX2 AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556675-7497 OX2 AB (publ)
InstrumentSE0016075337 registered shares
InnehavarePAM SA (acting as Asset Manager)
 
Före transaktionen
Antal aktier12 132 248
Antal rösträtter12 132 248
 
Transaktionen
Datum2022-06-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 678 414
 - direkt innehavda rösträtter13 678 414
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,01928 %
 - direkt innehavda rösträtter5,01928 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01928 % 13 678 414
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,01928 % 13 678 414
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 678 414
 - andel av rösträtter5,01928 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision