Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i OX2 AB (publ)

Flaggningsmeddelande i OX2 AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556675-7497 OX2 AB (publ)
InstrumentSE0016075337 Shares
InnehavarePeas Industries AB
 
Före transaktionen
Antal aktier138 168 572
Antal rösträtter138 168 572
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-11-07
Gränsvärde för antal aktier50 %
Gränsvärde för rösträtter50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier124 168 572
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter124 168 572
Andel
 - aktier45,56351 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter45,56351 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 145,56351 % 124 168 572
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT45,56351 % 124 168 572
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagPeas industries AB
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagPeas Industries Invest AB
 - antal rösträtter95 266 813
 - andel av rösträtter34,95804 %
 - bolagXygen AB
 - antal rösträtter28 901 759
 - andel av rösträtter10,60547 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter124 168 572
 - andel av rösträtter45,56351 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision