Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-09

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556447-9912 Poolia AB
InstrumentSE0000567539 aktie
Innehavarethomas krishan
 
Före transaktionen
Antal aktier2 356 730
Antal rösträtter471 346
 
Transaktionen
Datum2022-08-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 381 730
 - direkt innehavda rösträtter476 346
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,05 %
 - direkt innehavda rösträtter2,63 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,63 % 2 381 730
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,63 % 2 381 730
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision