Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-06

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Prevas Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Prevas Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556252-1384 Prevas Aktiebolag
InstrumentSE0000356008 equity
InnehavareAmiral Gestion
 
Före transaktionen
Antal aktier1 226 648
Antal rösträtter1 226 648
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-12-02
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 215 917
 - direkt innehavda rösträtter1 215 917
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,93 %
 - direkt innehavda rösträtter9,93 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,93 % 1 215 917
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,93 % 1 215 917
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 215 917
 - andel av rösträtter9,3 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision