Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-29

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556417-7540 PROBI Aktiebolag
InstrumentSE0001280355 Ordinary shares
InnehavareSymrise AG
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-11-25
Gränsvärde för antal aktier66,67 %
Gränsvärde för rösträtter66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 606 415
 - direkt innehavda rösträtter7 606 415
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier66,75734 %
 - direkt innehavda rösträtter66,75734 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 166,75734 % 7 606 415
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT66,75734 % 7 606 415
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 606 415
 - andel av rösträtter66,75734 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision