Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-18

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Profoto Holding AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Profoto Holding AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556810-9879 Profoto Holding AB (publ)
InstrumentSE0015962147 Aktie
InnehavareMovestic Livförsäkring AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 137 019
Antal rösträtter2 137 019
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-11-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 940 140
 - direkt innehavda rösträtter1 940 140
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,85 %
 - direkt innehavda rösträtter4,85 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,85 % 1 940 140
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,85 % 1 940 140
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision