Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-14

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Rejlers AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Rejlers AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556349-8426 Rejlers AB (publ)
InstrumentSE0000123671 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 755 831
Antal rösträtter1 755 831
 
Transaktionen
Datum2021-12-13
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 805 831
 - direkt innehavda rösträtter1 805 831
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,17 %
 - direkt innehavda rösträtter5,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,1 % 1 805 831
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,1 % 1 805 831
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 805 831
 - andel av rösträtter5,1 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision