Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-16

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SAAB Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i SAAB Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556036-0793 SAAB Aktiebolag
InstrumentSE0000112385 B-aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 786 003
Antal rösträtter6 786 003
 
Transaktionen
Datum2022-08-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 886 003
 - direkt innehavda rösträtter6 886 003
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,07 %
 - direkt innehavda rösträtter4,38 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,38 % 6 886 003
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,38 % 6 886 003
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision