Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2023-01-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier35 488 885
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 548 888
Andel
 - aktier2,15344 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,00313 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,00313 % 35 488 885
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,32692 % 46 943 975
 
TOTALT2,33005 % 82 432 860
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 243 278
 - andel av rösträtter2,33005 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision