Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Securitas AB

Flaggningsmeddelande i Securitas AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556302-7241 Securitas AB
InstrumentSE0000163594 Ordinary Shares
InnehavareMacquarie Group Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier17 568 374
Antal rösträtter17 568 374
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier17 387 184
 - direkt innehavda rösträtter17 387 184
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,99 %
 - direkt innehavda rösträtter4,99 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99 % 17 387 184
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,99 % 17 387 184
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter17 387 184
 - andel av rösträtter4,99 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision