Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-31

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Securitas AB

Flaggningsmeddelande i Securitas AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556302-7241 Securitas AB
InstrumentSE0000163594 Ordinary Shares
InnehavareMacquarie Group Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier10 034 450,98
Antal rösträtter19 034 450,98
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2022-10-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier26 691 406,98
 - direkt innehavda rösträtter26 691 406,98
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,88447 %
 - direkt innehavda rösträtter4,88447 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,88447 % 26 691 406,98
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01959 % 107 075
 
TOTALT4,90406 % 26 798 481,98
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter26 691 406,98
 - andel av rösträtter4,88447 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision