Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Semafo Inc.

Flaggningsmeddelande i Semafo Inc.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent201103-9506 Semafo Inc.
InstrumentCA8169221089 Ordinary shares
InnehavareEndeavour Mining Corporation
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-06-25
Gränsvärde för antal aktier90 %
Gränsvärde för rösträtter90 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier334 468 873
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter334 468 873
Andel
 - aktier100 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter100 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1100 % 334 468 873
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT100 % 334 468 873
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAcquisition SEMAFO Inc.
 - antal rösträtter334 468 873
 - andel av rösträtter100 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter334 468 873
 - andel av rösträtter100 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.