Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Skanska AB

Flaggningsmeddelande i Skanska AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556000-4615 Skanska AB
InstrumentSE0000113250 Aktie
InnehavareAMF Tjänstepension AB
 
Före transaktionen
Antal aktier29 884 926
Antal rösträtter29 884 926
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2023-02-06
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier29 489 926
 - direkt innehavda rösträtter20 375 000
 - indirekt innehavda rösträtter9 114 926
Andel
 - aktier7,02 %
 - direkt innehavda rösträtter3,41 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,53 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,94 % 29 489 926
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,94 % 29 489 926
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter9 114 926
 - andel av rösträtter1,53 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter29 489 926
 - andel av rösträtter4,94 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision