Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-13

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stillfront Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Stillfront Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556721-3078 Stillfront Group AB (publ)
InstrumentSE0015346135 Equity Shares
InnehavareDNB Asset Management AS
 
Före transaktionen
Antal aktier26 214 889
Antal rösträtter25 099 474
 
Transaktionen
Datum2023-01-12
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier27 351 852
 - direkt innehavda rösträtter26 236 437
 - indirekt innehavda rösträtter1 115 415
Andel
 - aktier5,33 %
 - direkt innehavda rösträtter5,11 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,22 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,33 % 27 351 852
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,33 % 27 351 852
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter26 236 437
 - andel av rösträtter5,11 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision