Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-21

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stillfront Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Stillfront Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556721-3078 Stillfront Group AB (publ)
InstrumentSE0015346135 Shares
InnehavareAMF Pensionsförsäkringar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier19 003 532
Antal rösträtter19 003 532
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 720 107
 - direkt innehavda rösträtter9 650 000
 - indirekt innehavda rösträtter9 070 107
Andel
 - aktier4,97 %
 - direkt innehavda rösträtter2,56 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,41 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,97 % 18 720 107
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,97 % 18 720 107
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter9 070 107
 - andel av rösträtter2,41 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter18 720 107
 - andel av rösträtter4,97 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision