Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-27

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Storskogen Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Storskogen Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559223-8694 Storskogen Group AB (publ)
InstrumentSE0016797732 Share
InnehavareFutur Pension Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier150 448 745
Antal rösträtter150 448 745
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-05-24
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier150 325 527
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter150 325 527
Andel
 - aktier8,96437 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,99597 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99597 % 150 325 527
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,99597 % 150 325 527
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFutur Pension Försäkringsaktiebolag
 - antal rösträtter150 325 527
 - andel av rösträtter4,99597 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter150 325 527
 - andel av rösträtter4,99597 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision