Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-03

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Storskogen Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Storskogen Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559223-8694 Storskogen Group AB (publ)
InstrumentSE0016797732 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier84 084 830
Antal rösträtter84 084 830
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-06-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier82 584 830
 - direkt innehavda rösträtter82 584 830
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,96 %
 - direkt innehavda rösträtter2,76 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,76 % 82 584 830
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,76 % 82 584 830
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision