Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Svedbergs i Dalstorp AB

Flaggningsmeddelande i Svedbergs i Dalstorp AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556052-4984 Svedbergs i Dalstorp AB
InstrumentSE0000407991 B-shares
InnehavareBallingslöv International AB
 
Före transaktionen
Antal aktier9 212 817
Antal rösträtter9 212 817
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2022-05-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kommentar
Koncernintern transaktion som avser utdelning av Ballingslöv International AB:s innehav av aktier i Svedbergs i Dalstorp AB till Ballingslöv International AB:s moderbolag Stena Adactum AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision