Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tele2 AB

Flaggningsmeddelande i Tele2 AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556410-8917 Tele2 AB
InstrumentB class
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-10-21
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier44 892 370
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter44 892 370
Andel
 - aktier6,47964 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,01148 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01148 % 44 892 370
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,01003 % 89 864
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01311 % 117 472
 
TOTALT5,03462 % 45 099 706
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter314 974
 - andel av rösträtter0,03516 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter1 338 427
 - andel av rösträtter0,14941 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter18 013 024
 - andel av rösträtter2,01085 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter311 682
 - andel av rösträtter0,03479 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter43 667
 - andel av rösträtter0,00487 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter7 504 262
 - andel av rösträtter0,83772 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter7 629 187
 - andel av rösträtter0,85167 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter301 127
 - andel av rösträtter0,03362 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter16 063
 - andel av rösträtter0,00179 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter3 814 784
 - andel av rösträtter0,42586 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter427 658
 - andel av rösträtter0,04774 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter1 318 648
 - andel av rösträtter0,14722 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter4 060 522
 - andel av rösträtter0,45329 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter937
 - andel av rösträtter0,0001 %
 - bolagAperio Group, LLC
 - antal rösträtter4 744
 - andel av rösträtter0,00053 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter45 099 706
 - andel av rösträtter5,03462 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due to voting rights attached to votes for BlackRock, Inc. going above 5%
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision