Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-28

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Troax Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Troax Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556916-4030 Troax Group AB (publ)
InstrumentSE0012729366 TROAX
InnehavareSvolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier2 741 400
Antal rösträtter2 741 400
 
Transaktionen
Datum2022-09-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 050 000
 - direkt innehavda rösträtter3 050 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,1 %
 - direkt innehavda rösträtter5,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,1 % 3 050 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,1 % 3 050 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 050 000
 - andel av rösträtter5,1 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision