Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-16

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Truecaller AB

Flaggningsmeddelande i Truecaller AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559278-2774 Truecaller AB
InstrumentSE0016787071 Aktie, serie B
InnehavareFörsta AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier18 865 222
Antal rösträtter18 865 222
 
Transaktionen
Datum2022-11-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier19 926 477
 - direkt innehavda rösträtter19 926 477
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,25682 %
 - direkt innehavda rösträtter2,49046 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,49046 % 19 926 477
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,49046 % 19 926 477
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter19 926 477
 - andel av rösträtter5,25682 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision