Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i VNV Global AB (publ)

Flaggningsmeddelande i VNV Global AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556677-7917 VNV Global AB (publ)
InstrumentSE0014428835 Ordinary Shares
InnehavareN/A N/A
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-06-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 438 463
 - direkt innehavda rösträtter5 547 842
 - indirekt innehavda rösträtter890 621
Andel
 - aktier5,53 %
 - direkt innehavda rösträtter4,77 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,76 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,53 % 6 438 463
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,53 % 6 438 463
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBaillie Gifford & Co
 - antal rösträtter5 547 842
 - andel av rösträtter4,77 %
 - bolagBaillie Gifford Overseas Ltd
 - antal rösträtter890 621
 - andel av rösträtter0,76 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 438 463
 - andel av rösträtter5,53 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision