Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-28

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556878-5538 Wästbygg Gruppen AB (publ)
InstrumentAktie
InnehavareGårdarike Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-12-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 910 000
 - direkt innehavda rösträtter390 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9 %
 - direkt innehavda rösträtter10,28 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,28 % 2 910 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,28 % 2 910 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter390 000
 - andel av rösträtter10,28 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision