Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-04

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556878-5538 Wästbygg Gruppen AB (publ)
InstrumentSE0014453874 Aktier
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 621 897
Antal rösträtter1 621 897
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-04-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 371 897
 - direkt innehavda rösträtter1 371 897
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,24 %
 - direkt innehavda rösträtter3,62 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,62 % 1 371 897
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,62 % 1 371 897
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision