Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-08

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i XSpray Pharma AB (publ)

Flaggningsmeddelande i XSpray Pharma AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556649-3671 XSpray Pharma AB (publ)
InstrumentSE0009973563 Aktie
InnehavareFLERIE INVEST AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2021-11-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 612 904
 - direkt innehavda rösträtter1 612 904
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,8 %
 - direkt innehavda rösträtter7,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,8 % 1 612 904
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,8 % 1 612 904
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision