Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-11-11

Finansinspektionen: Insynslistan den 11 november

Acando - Skarin, Anders,
Styrelseledamot
2013-11-08, +20.000 B-aktier

Addtech - Nilsson, Stefan,
Annan befattn dotterbolag
2013-11-07, -500 B-aktier
2013-11-06, -1.000 B-aktier
2013-11-05, -1.395 B-aktier
2013-11-04, -1.105 B-aktier

Atlas Copco - Osvald, Håkan,
Annan befattning
2013-11-08, +1.239 A-aktier

Atlas Copco - Halling, Johan,
Annan befattning
2013-11-08, +1.407 A-aktier

Atlas Copco - Delvaux, Nico,
Annan befattning
2013-11-08, +2.108 A-aktier

Elos - fam Öster/Rosell,
Styrelseledamot, Större Innehavare
Jur person, 2013-11-02, +1.000 B-aktier
(Avser Venovas innehav)

Indutrade - Paulsson, Olov,
Annan befattning
2013-11-06, -3.000 aktier

Intellecta - Blandy, Yann,
Vd
2013-11-11, +3.862 B-aktier
(Har meddelats tidigare i pressmeddelande)

JM - Strömberg, Jan,
Styrelsesuppleant
2013-11-08, -1.095 aktier

Lagercrantz - Sjölund, Lennart,
Styrelseledamot
2013-11-08, -2.329 B-aktier

Midway - Svensson, Peter,
Vd
2013-11-07, +4.150 B-aktier

MSC - Svensson, Ulla,
Större Innehavare
Make, 2013-11-07, -24.000 B-aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Henrik Öhlin, +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare TIC