Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-27

Finansinspektionen: Insynslistan den 27 juli

CAPIO - Nord, Marcus
Annan befattning
2015-07-23, +7.176 A-aktier

CAPIO - Bengtsson, Olof
Annan befattning
2015-07-23, +30.000 A-aktier
2015-07-22, +1.000 A-aktier (köp via maka/make)

BEIJER ELECTRONICS - Ilstam, Anders
Styrelseledamot
2015-07-21, +3.000 Aktier

EAST CAPITAL EXPLORER - Elam Håkansson, Peter
Styrelseledamot
2015-07-21, +855 Aktier (via juridisk person)
2015-07-20, +2.000 Aktier (via juridisk person)

ELOS - Öster, Thomas
Styrelseledamot, större innehavare
2015-07-14, -1.000 B-aktier
2015-07-10, -1.000 B-aktier

H&M - Westerstad, Stina
Annan befattning
2015-07-24, +910 B-aktier

LAGERCRANTZ - Sjölund, Lennart
Styrelseledamot
2015-07-27, -1.671 B-aktier

SWEDISH MATCH - Blixt, Charles
Styrelseledamot
2015-07-22, +2.000 Aktier

SVOLDER AKTIEBOLAG - Qviberg, Mats
Större Innehavare
2015-07-22, +222 B-aktier (via juridisk person)

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens insynslista.
Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning i nyemissioner och
oklara köp och försäljningar (ofta överföringar mellan egna depåer).

Louise Thorslund
mailto:louise.thorslund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news