Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-29

Finansinspektionen: Insynslistan den 29 oktober

BE Group - Väkiparta, Kimmo,
Vd
2012-10-25, +100.000 aktier

Beijer Electronics - Jönsson, Fredrik,
vd
2012-10-26, +5.000 aktier

Black Earth Farming - Warburton, Richard,
Styrelseledamot, vd
2012-10-23, +197.317 svenska depåbevis

Enea - Mörner, Karl,
Annan befattning
2012-06-07, +500 aktier

FinnvedenBulten - Granlund, Karl-Axel,
Större innehavare
Jur person, 2012-10-26, +300.621 aktier
(Avser Volitos innehav)

KappAhl - Westin, Håkan,
Annan befattning
2012-10-26, +10.000 aktier
2012-10-25, +90.000 aktier

Kungsleden - Theblin, Åke,
Annan befattning
2012-10-29, +2.500 aktier

Kungsleden - Erséus, Thomas,
Vd
Eget, 2012-10-29, -50.000 aktier
Eget, 2012-10-29, +80.000 aktier
Maka, 2012-10-29, +10.000 aktier

Vitec - Fransson, Patrik,
Annan befattning
2012-10-29, +500 B-aktier
2012-10-26, +500 B-aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.