Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-06-08

Finansinspektionen: Insynslistan den 8 juni

Sagax - Arnhult, Roger,
Större innehavare
Jur person, 2011-05-27, -4.923 stamaktier
Jur person, 2011-05-27, -3.981 preferensaktier

Getinge - Bygge, Johan,
Styrelseledamot
2011-06-07, +500 B-aktier

Glycorex - Wendt, Magnus,
Större innehavare
Maka, 2011-06-07, +10.000 B-aktier

IFS - Nilsson, Bengt,
Styrelseledamot, annan befattning, större innehavare
Jur person, 2011-06-07, -3.500 B-aktier

Jeeves - Wernhoff, Thomas,
Styrelseledamot
Jur person, 2011-06-07, +196 aktier
Jur person, 2011-06-03, +474 aktier

Lagercrantz - Söderlind, Magnus,
Vice VD
2011-06-07, +525 B-aktier

Lindab - Immell, Christina,
Annan befattning
2011-05-05, -2.000 aktier
(Fsg till egen kapitalförsäkring)

Skanska - Graham, Stuart E,
Styrelseledamot
2011-06-03, -23.558 B-aktier

Swedish Match - Tivéus, Meg,
Styrelseledamot
2011-06-03, +2.000 aktier

Tele2 - Vogelpoel, Günter,
VD dotterbolag
2011-05-27, +4.000 B-aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.
Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.