Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Finansinspektionen: Insynslistan den 9 augusti

CYBERCOM GROUP - Hassbjer, Nicolas,
Styrelseledamot
2013-08-08, +10.000 Aktier

EWORK SCANDINAVIA - Hagströmer, Sven,
Styrelseledamot
2013-08-08, -521.399 Aktier

JM - Söderström Jerring, Åsa,
Styrelseledamot
2013-08-05, +100 Aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Clara Ljungberg
SIX News

Författare TIC