Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-27

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB

Korrigering flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556757-1103 GHP Specialty Care AB
InstrumentSE0002579912 Ordinary shares
InnehavareCapio Group Services AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-04-25
Gränsvärde för antal aktier90 %
Gränsvärde för rösträtter90 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier67 841 018
 - direkt innehavda rösträtter60 731 068
 - indirekt innehavda rösträtter7 109 950
Andel
 - aktier95,56129 %
 - direkt innehavda rösträtter86,44137 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,11992 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 196,56129 % 67 841 018
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT96,56129 % 67 841 018
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMJW Invest Förvaltning AB
 - antal rösträtter7 109 950
 - andel av rösträtter10,11992 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter67 841 018
 - andel av rösträtter95,56129 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision