Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-26

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Korrigering flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
InstrumentSE0014731089 Aktie
InnehavareTredje AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier1 200 000
Antal rösträtter1 200 000
 
Transaktionen
Datum2022-10-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 350 000
 - direkt innehavda rösträtter1 350 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,61 %
 - direkt innehavda rösträtter5,61 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,61 % 1 350 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,61 % 1 350 000
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision