Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Finepart: Finepart Sweden AB(publ) publicerar Informationsmemorandum gällande företrädesemission.

Finepart publicerar idag ett investment memorandum inför Bolagets
förestående företrädesemission. Teckningsperioden pågår under
perioden 28 februari - 13 mars 2020. Memorandumet finns tillgängligt
på Bolagets hemsida (www.finepart.com), Spotlights hemsida
(www.spotlightstockmarket.com) och på Partner Fondkommissions hemsida
(www.partnerfk.se).

Sammanfattning

· Bolagsstämman i Finepart
(https://www.aktiespararna.se/popin/960598) Sweden AB beslutade den
20 februari att genomföra en företrädesemission på upp till 13,6
MSEK. Skulle företrädesemissionen bli övertecknad vill bolaget kunna
emittera ytterligare aktier motsvarande ett värde upp till 3,0 MSEK
genom en så kallad övertilldelningsoption. Företrädesemissionen
exklusive övertilldelningsoptionen omfattar upp till 6 461 104 aktier
till kursen 2,10 kronor per aktie.

· Villkoren i företrädesemissionen innebär att två (2) nya aktier
emitteras för varje tre (3) befintliga.

· Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare
och ett antal investerare.

· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 27
februari 2020.

· Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 28
februari och 13 mars 2020.

· Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer i huvudsak att
användas till att utveckla den kommersiella organisationen samt för
marknadsföring av bolagets produkter i större utsträckning. Bolagets
försäljnings- och marknadsorganisation skall förstärkas ytterligare
och bolaget avser öka sin marknadsnärvaro genom egen försäljning samt
ett successivt utvidgat internationellt distributörsnätverk. Därtill
tillkommer finansiering av ytterligare en maskin för uppdragsskärning
samt förstärkning av rörelsekapitalet.

· Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt.
Rådgivare:

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Finepart Sweden
AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 - 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/finepart/r/finepart-sweden-ab-publ--publicera...
https://mb.cision.com/Main/14989/3042908/1199409.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.