Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-18

Finepart: Finepart Sweden Aktiebolags företrädesemission blev övertecknad

Finepart Sweden Aktiebolag ("Finepart" eller "Bolaget") har slutfört
den företrädesemission av aktier som beslutades av bolagsstämman den
20 februari 2020. Teckningstiden löpte från och med den 28 februari
2020 till och med den 13 mars 2020. företrädesemission har
övertecknats och kommer, tillsammans med utnyttjad
övertilldelningsoption, tillföra Finepart 16,6 MSEK före
emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 12,3
MSEK tecknades med företräde, motsvarande 90 procent av
Företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av
aktier utan stöd av teckningsrätter tillkom motsvarande 7,9 MSEK.
Därmed tecknades totalt 20,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad
om 149 procent.

Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 13,6 MSEK före
emissionskostnader, vilka kommer att uppgå till 2,6 MSEK.
Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk.

Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en
kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning, som tidigare
kommunicerats i pressmeddelande samt i memorandumet. Genom denna
tillförs bolaget ytterligare 3 MSEK till en emissionskostnad om 0,2
MSEK. Denna del av emissionen har riktats till en grupp investerare
och befintliga aktieägare varav ingen är närstående till bolaget.

Tilldelning av aktier tecknade i företrädesemissionen kommer att ske i
enlighet med de principer som anges i memorandumet daterat den 24
februari 2020. Meddelande om tilldelning av aktier sker genom
avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 18 mars 2020.
Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit
tilldelning.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Finepart med 1 186 665,6 SEK.
Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 640 414 SEK
medan antalet aktier kommer att uppgå till 17 602 760 st.

Betalda tecknade aktier i företrädesemissionen kommer att handlas på
Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att
ersättas av aktier.

Kommentar VD, Lars Darvall

"Det är mycket glädjande att intresset för Finepart är så stort att
Företrädesemissionen blivit övertecknad. Det har varit flera
spännande möten med befintliga ägare och potentiella investerare där
vi uppenbarligen lyckats visa potentialen i bolaget och dess
produkter. Med detta kapitaltillskott kommer vi nu kunna öka takten
inom marknadsföring och försäljning."

Rådgivare

Partner Fondkommission AB har agerat finansiella rådgivare till
Finepart Sweden Aktiebolag i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Darvall, VD

Tel: +46 (0) 707 76 77 68

Mail: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Finepart Sweden
Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18e mars
2020 kl.14:05.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/finepart/r/finepart-sweden-aktiebolags-foretr...
https://mb.cision.com/Main/14989/3062536/1213488.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.