Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-12

Finepart föreslår riktad nyemission på 6,1 miljoner kronr

Verkstadsbolaget Finepart föreslår att bolaget genomför en riktad
nyemission på 6,1 miljoner kronor. Nyemissionen är villkorad av att en
extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen. Kallelse till
extra bolagsstämma kommer att publiceras under innevarande vecka. Det
framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till nyemissionen är att Finepart har under det senaste halvåret
erfarit ett stigande intresse från marknaden avseende bolagets maskiner för
komponenttillverkning med hög precision. I fjärde kvartalet 2017 erhöll
bolaget order från såväl Google som en schweizisk tillverkare av exklusiva
klockor. Bolaget har under 2017 även tecknat agentavtal för USA, Schweiz,
Italien, Österrike, Turkiet, Storbritannien, Irland och Frankrike. Antalet
kundförfrågningar har ökat kraftigt vilket innebär stora utmaningar för
bolaget då varje kunddialog inför en eventuell order normalt föregås av ett
flertal testskärningar av material, framtagande av teknisk dokumentation
och diskussioner kring produkternas kapacitet.

Kapitaltillskottet ska användas för en utökad satsning på den amerikanska
marknaden genom att förstärka försäljningsorganisation. Bolaget vill
förstärka den svenska organisationen i syfte att öka kapaciteten för att
hantera kundförfrågningar samt säkerställa leveranskapacitet av ett ökat
orderflöde. Bolaget avser även att intensifiera marknadsbearbetningen i
Europa genom att ingå fler agentavtal.

Den riktade nyemissionen omfattar högst 1,33 miljoner nya aktier till
teckningskursen 4,60 kronor per aktie. Bolaget kommer vid full teckning att
tillföras 6,1 miljoner kronor före emissionskostnader som uppskattas till
0,2 miljoner kronor. Teckningskursen är fastställd genom beräkning av en
volymvägd snittkurs mellan den 6 februari till 5 mars, reducerat med en
emissionsrabatt om elva procent.

Den riktade nyemissionen tecknas av:
* Sonny Johansson, 545 000 aktier, 2 507 000 kronor
* Jimmie Landerman, 218 000, aktier, 1 002 800 kronor
* Andreas Bergström, 218 000 aktier, 1 002 800 kronor
* Oscar Molse, 110 000 aktier, 506 000 kronor
* Mats Lundin, 66 000 aktier, 303 600 kronor
* Christian Berger, 55 000 aktier, 253 000 kronor
* Peter Möller, 44 000 aktier, 202 400 kronor
* Fredrik Valfridsson, 33 000 aktier, 151 800 kronor
* Jenny Ståhlbom, 22 000, 101 200 kronor
* Per-Åke Kihlberg, 22 000 aktier, 101 200 kronor

Sammantaget gör styrelsen en samlad bedömning att en riktad emission, i
dagens finansieringsklimat, medför en kapitalisering av bolaget till en för
aktieägarna lägre marknadsrisk, lägre emissionskostnad, kortare
genomförandetid, lägre utspädning (för de aktieägare som inte hade deltagit
i en företrädesemission) och högre teckningskurs vilket till sin helhet
torde gagna även de aktieägare som inte deltar i den riktade emissionen.

- Det senaste halvåret har varit en utmanande tid på många sätt för
Finepart, men samtidigt en spännande tid. Bolaget har aldrig tidigare haft
så positivt momentum vad gäller engagemang från såväl agenter som
potentiella kunder. Det kan tyckas vara ett angenämt problem att få så
mycket förfrågningar från kunder men det är likväl ett problem. Det är i
längden en ohållbar situation för nuvarande organisation och vi har redan
arbetat mycket hårt under en längre period. Därför är vi mycket glada över
denna möjlighet att snabbt ta in det kapital som behövs för att hålla uppe
momentum och ge våra agenter och potentiella kunder en hög servicegrad med
snabba responstider. Genom att kunna hålla ett högre tempo i våra
kunddialoger framöver räknar vi med att nå fler avslut snabbare vilket
såklart är synnerligen positivt för våra aktieägare. Vi tror även att vår
satsning på den amerikanska marknaden har mycket goda förutsättningar att
bli framgångsrik då vi redan möter ett stort intresse från amerikanska
teknikbolag, kommenterar vd Christian Öjmertz.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.