Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Finepart: Valberedningen i Finepart lämnar förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till Årsstämman i
Finepart Sweden AB den 15 maj 2019:

Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid årsstämman föreslås
Per Danielsson.

Fastställande av antalet styrelseledamöter För tiden intill slutet av
nästa årsstämma föreslås följande:

Att styrelsen består av fem (5) styrelseledamöter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden: Arvodet till
styrelseledamöterna föreslås intill slutet av nästa årsstämma, för
stämmovalda ledamöter, som inte är anställda av bolaget eller
närstående till anställda i bolaget, erhåller 250 000 kr att fördela
inom sig. Till revisorn föreslås arvode på löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: För tiden intill
slutet av nästa årsstämma föreslår följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem (5)
styrelseledamöter.

Omval av Mats Lundin och Kjell Olovsson, samt nyval av Gunilla Jalbin
och Birgitta Öjmertz till ledamöter och Per Danielsson föreslås
omväljas till styrelseordförande.

Val av revisor: För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås
omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget
KPMG AB med Thomas Bohlin som huvudansvarig revisor.

Valberedning: Valberedning inför ordinarie årsstämma 2020 föreslås
inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal
styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter,
val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen
skall utses.

Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på
basis av aktieägarförteckning per 30 september 2019 tillfråga
representanter från bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör
bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna
står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i
storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås.
Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens
ordförande.

Valberednings sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och
mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30
november 2019.

För ytterligare information

Per Danielsson
Ordförande, Finepart Sweden AB
Telefon: 070-559 59 88
E-post: ir@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/finepart/r/valberedningen-i-finepart-lamnar-f...
https://mb.cision.com/Main/14989/2800420/1034777.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.