Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-19

Fingerprint Cards AB: Fingerprint Cards förvärvar Anacatum Design

Fingerprint Cards (FPC) har förvärvat samtliga utestående aktier i Anacatum
Design AB (Anacatum), ett Linköpings baserat bolag specialiserat på
tekniklicensiering och ASIC-utveckling. FPC har tidigare meddelat att man har
haft licens på Anacatums branschledande analog-digital-omvandlarteknik (ADC)
och använt de utvecklingstjänster inom ASIC som Anacatum tillhandahåller för
att utveckla FPCs touch- och linjesensorer.

Anacatum är from idag ett helägt dotterföretag till FPC. Parterna tillkännager
inte köpeskillingen för Anacatum.

Johan Carlström, VD, kommenterar:

- Det här förvärvet ger FPC tillgång till ledande teknik som ytterligare
kommer att stärka vårt innehav av immateriella rättigheter. Dessutom får FPC
tillgång till ledande utvecklingskompetens inom analog IP och ASIC, och genom
att integrera Anacatums utvecklingsteam med FPC kommer vi ytterligare att öka
takten i utvecklingen av branschens mest ambitiösa portfölj av touch- och
linjesensorer för mobilindustrin. Vi ser fram emot att välkomna Anacatums
medarbetare till FPC-teamet.

Lars-Erik Nordell, styrelseordförande för Anacatum, kommenterar:

- Det är glädjande att se Anacatum ta det här steget. Med sin ledande teknik
och sitt ytterst kompetenta teknikteam kommer Anacatum att bli ett viktigt
tillskott till FPC. Som det globalt ledande bolaget inom biometriska
fingeravtrycksensorer kommer FPC att bli en perfekt hemvist för Anacatums
teknik och anställda.

Rolf Sundblad, CTO och VD på Anacatum Design AB, kommenterar:

- Det här förvärvet innebär fortsättningen på det starka samarbete som FPC och
Anacatum har haft ända sedan Anacatum grundade samt början på en ny fas där
Anacatum integreras i FPC. Vi tar med oss vår patenterade ADC-teknik till FPC
tillsammans med ett team med skickliga tekniker och ingenjörer, och vi ser
verkligen fram emot att fortsätta utveckla ledande teknologi när vi nu blir
en del av FPC.

För mer information kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78
20,investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska
komponenter, som genom analys och matchning av individers unika
fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av
biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas
separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs
teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg
strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och
möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras
i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana
egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och
internetsäkerhet, passerkontroll, etc. FPCs teknik används även i produkter
för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19
maj 2014, kl. 08.00.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/132202/R/1786732/613244.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

HUG#1786732

Författare Hugin