Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-20

Fingerprint Cards AB: Fingerprint Cards (FPC) delårsrapport andra kvartalet april-juni 2015

FPC rapporterar positivt rörelseresultat och kraftigt ökande intäkter
VDs kommentar

Intäkterna för andra kvartalet 2015 uppgick till 445 MKr, en tillväxt om 912 %
jämfört med andra kvartalet 2014, respektive 218 % jämfört med första
kvartalet 2015. De kraftigt ökande intäkterna är en effekt av att
smartphoneleverantörerna tidigare i år på bred front beslutade att införa
touchsensorer i sina smartphones vilket accelererat marknadstillväxten, samt
att FPC genom vår starka position på marknaden tack vare ledande teknologi
och en bred produktportfölj kunnat tillgodose kundernas behov.

Verksamheten genererade under andra kvartalet ett positivt rörelseresultat
samt ett fortsatt positivt kassaflöde från rörelsen. Rörelseresultatet
uppgick under andra kvartalet 2015 till 65 MKr jämfört med -19 Mkr under
första kvartalet 2015. Den justerade bruttomarginalen uppgick till 38 %
jämfört med 36 % i första kvartalet 2015 och bruttomarginalen uppgick till 36
% jämfört med 27 % första kvartalet 2015. Den förbättrade bruttomarginalen
hänförs till en förändrad produktmix.

Som fortlöpande kommunicerats har andra kvartalet och perioden fram till
delårsrapporten präglats av ett ökande orderinflöde från FPCs modulpartners
och orderstocken vid kvartalets slut var 1335 Mkr. Skälet till detta är det
växande antal smartphoneleverantörer som valt att integrera FPCs
touchsensorer i smartphones. Huawei, HTC, Oppo, Newman, LeTV, Coolpad, Meizu,
Dazen, ZTE, Oneplus samt ZUK har under perioden lanserat smartphones med FPCs
touchsensorer, vilket befäster FPCs position som den ledande leverantören av
touchsensorer till smartphonemarknaden.

Ett ytterligare tecken på vår starka position är att kunderna i sin
marknadsföring av nylanserade smartphones i allt högre grad lyfter fram att
de innehåller våra sensorer, där de förbättrade egenskaperna våra nya
touchsensorer tillhandahåller tydligt exponeras. Touchsensorernas prestanda
och övriga egenskaper gör det möjligt för våra kunder att erbjuda konsumenten
en mycket bra användarupplevelse, vilket gör touchsensorn till en viktig del
av telefonen.

En annan mycket viktig händelse under kvartalet, såväl ur ett
marknadsperspektiv som för FPC, var att Google presenterade de nya
funktionerna i den kommande utgåvan av operativsystemet Android. Android M,
som versionen kallas och som numera benämns Marshmallow eller Android 6.0,
kommer att innehålla ett komplett plattformsstöd för fingeravtryckssensorer
och Android Pay, en betaltjänst där fingeravtryckssensorn används för säker
identifiering av användaren.

I samband med att Google demonstrerade de nya tjänsterna vid sitt
förhandssläpp den 28 maj användes prototypenheter med FPCs touchsensor
FPC1025, vilket ytterligare understryker FPCs industriledarskap. Googles
införande av stöd för fingeravtryckssensorer i Android M kombinerat med det
stora intresset av säkra betalningar i mobilen från både konsumenter och
smartphoneleverantörer bedöms vara starkt drivande orsaker till den snabbt
ökande penetrationen av fingeravtryckssensorer i smartphones.

Under andra kvartalet lanserade vi två nya touchsensorer FPC1022 och FPC1035.
Dessa är i första hand avsedda för integration på baksidan av smartphones där
vi har etablerat en mycket stark position på marknaden, inte minst med
FPC1025 som redan nu finns integrerad i ett stort antal lanserade
smartphones. Som ett led i vår ambitiösa teknologiutveckling kan vi nu
möjliggöra marknadsledande biometriprestanda även för våra nyaste
touchsensorer där sensorns storlek signifikant reducerats jämfört med
tidigare sensorer.

Den minskande storleken gör våra sensorer mycket konkurrenskraftiga då de blir
enklare att integrera i telefonerna. Samtliga hittills lanserade
touchsensorer i vår produktportfölj är nu i massproduktion.

Den starkt ökande försäljningen innebär att vi tillsammans med våra
leverantörer och övriga partners under kort tid levererat kraftigt ökande
volymer. Detta kräver stora insatser av oss och våra partners, men tack vare
en mängd åtgärder är vår bedömning att vi står väl rustade att möta den
växande efterfrågan av våra produkter.

Utanför den snabbt växande touchsensoraffären för smartphones fortsätter vi
utveckla vårt erbjudande för smartcards. Detta banar väg för nya,
kompletterande, affärsmöjligheter på sikt tillsammans med Zwipe och andra
samarbetspartners.

Vi ser med fortsatt tillförsikt på framtiden som förväntas kännetecknas av
successivt växande volymleveranser och ett stort antal ytterligare
produktlanseringar där våra touchsensorer ingår.

Framtidsutsikter

Intäkterna för tredje kvartalet 2015 bedöms uppgå till omkring 860 Mkr, vilket
motsvarar en tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2014 om drygt 1200 %.

Som ett resultat av fortsatt ökande bruttovinst och periodiseringseffekter för
de operativa kostnaderna bedöms rörelseresultatet under tredje kvartalet
förbättras ytterligare jämfört med andra kvartalet.

Med tanke på att de prognostiserade intäkterna för tredje kvartalet uppgår
till omkring 860 Mkr och vi ser en sekventiellt ökande försäljning även under
fjärde kvartalet höjs försäljningsprognosen för 2015 från omkring 2 200 Mkr
vilket tidigare kommunicerats till omkring 2 500 Mkr. Skälet till detta är
det allt större intresset från marknaden att integrera touchsensorer och
bolagets starka produktportfölj.

Bolaget förutser i nuläget inget ytterligare externt kapitalbehov trots den
kraftiga volymökningen som väntas under återstoden av året.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal * Apr-Jun 2015 Apr-Jun 2014 Förändring, % Jan-Jun 2015 Jan-Jun 2014 Förändring, % Jan-Dec 2014 |
| Nettoomsättning, Mkr 445,2 44,0 + 912 585,0 62,4 + 838 234 |
| Justerat bruttoresultat, Mkr 170,9 20,8 + 722 221,4 30,0 + 638 107 |
| Bruttoresultat, Mkr 159,0 13,2 + 1 105 196,3 16,7 + 1 075 72 |
| Justerad bruttomarginal, % 38 47 38 48 46 |
| Bruttomarginal, % 36 30 34 27 31 |
| Rörelseresultat, Mkr 65,4 -44,9 46,6 -71,5 -145 |
| EBITDA, Mkr 74,9 -24,1 68,1 -46,1 -84 |
| EBITDA, % 17 -54 12 -18 -36 |
| Resultat efter finansiella poster, Mkr 65,4 -44,8 46,6 -71,0 -144 |
| Resultat per aktie, Kr 1,12 -0,79 0,80 -1,25 -2,47 |
| |
| 30 Jun 2015 30 Jun 2014 |
| Likvida medel, Mkr 166 238 |
| Soliditet, % 57 87 |
| Orderstock, Mkr 1 335 63 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information
Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ),
031-60 78 20,investrel@fingerprints.com

Internet:www.fingerprints.com/corporate/

Välkommen till Fingerprint Cards Q2 Finansiell rapport Webcast torsdag 20
augusti 15:00.
Deltagare går in via denna länk och registrerar sig:
https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=46

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna
information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 20 augusti 2015 klockan 08.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

FPC Delårsrapport Q2 2015
http://hugin.info/132202/R/1946594/706424.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

HUG#1946594

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.