Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

FIREFLY: NYA FINANSIELLA MÅL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Firefly har fastställt nya finansiella mål och mål för kapitalstruktur och utdelningspolicy.

* Firefly ska uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 15 procent under perioden 2021-2025. Målet ska uppfyllas genom fortsatta investeringar i produkt- och konceptutveckling, marknadsföring och organisationsutveckling.

* Firefly ska uppnå en varaktig rörelsemarginal (ebit) över en konjunkturcykel på omkring 15 procent vid utgången av 2025. Under perioden 2021-2025 eftersträvas en rörelsemarginal som för varje enskilt år överstiger 10 procent men som kan komma att variera beroende på storleken på de investeringar som görs i produkt- och konceptutveckling, marknadsföring och organisationsutveckling.

I takt med att bolagets omsättning ökar förväntas bruttovinsten öka snabbare än bolagets operativa kostnader så att målet om 15% rörelsemarginal ska kunna uppnås vid periodens slut.

* Fireflys nettokassa ska i normalfallet uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 procent av omsättningen. Bolaget ges på så sätt beredskap att kunna genomföra kompletterade förvärv och hantera variationer i den befintliga verksamheten.

* Firefly ska sträva efter att till aktieägarna årligen utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt.
Författare Direkt-SE