Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

FIREFLY: ÖKAD ORDERINGÅNG 4 KV, LÄGRE RES, UTDELNING 2:10 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fireflys orderingång ökade med 18 procent till 66,1 miljoner kronor (56,1) under det fjärde kvartalet 2020. Orderstocken minskade med 20 procent under kvartalet till 47,3 miljoner kronor (58,9).

Det framgår av bokslutskommunikén.

Omsättningen sjönk 3 procent till 77,7 miljoner kronor (79,9) och rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljoner kronor (11,0). Resultat per aktie blev 0:82 kronor (1:33).

Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly ska utbetalas med 2:10 kronor (0) per aktie för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen har tidigare på torsdagsmorgonen meddelat nya finansiella mål för åren 2021 – 2025.

Parallellt med att parera utmaningarna från pandemin i den löpande verksamheten har Firefly fortsatt att bygga för framtiden, skriver vd Lennart Jansson.

"Firefly står väl rustat för att möta den ökade efterfrågan vi räknar med ska materialiseras när olika restriktioner lättar och större projekt återigen initieras. Det finns även ett uppdämt behov hos kunder som på grund av covid-19 inte har kunnat få underhåll utfört vilket kommer gynna vår affär inom service och reservdelar, ett område som såg en tillbakagång under 2020. Det är mot denna bakgrund man ska se styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna med 2:10 kronor per aktie", skriver Lennart Jansson.

Utdelningen kan göras då bolagets balansräkning är stark och likvida medel i förhållande till omsättningen även efter en utdelning kommer att ligga väl i nivå med målet om att relationen ska vara minst 10 procent, heter det.
Författare Direkt-SE