Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-12

FIREFLY: VD OPTIMISTISK OM FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING 2 H

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Firefly, som är verksamt inom brandskyddslösningar, redovisar en koncernomsättning på 72,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 4,8 miljoner för det andra kvartalet 2021.

Det framgår av delårsrapporten.

Några jämförelsesiffror för motsvarande kvartal 2020 lämnas inte för koncernredovisningen men däremot för moderbolaget. Här var omsättningen under kvartalet 74,2 miljoner kronor (47,5) och rörelseresultatet 5,6 miljoner (-2,0).

"Effekterna av Covid-19 pandemin kvarstår men läget har stabiliserats något i takt med att smittspridningen minskar. Försäljningen har gått bra, grundförsäljningen är stabil och förfrågningsvolymerna fortsätter att växa", skriver vd Lennart Jansson.

Bolaget ser dock fortfarande kraftiga variationer mellan olika regioner liksom mellan olika kundsegment som ett resultat av hur de påverkas av pandemin. Detta innebär fortsatt att vissa projekt försenas på grund av nedstängningar eller investeringsstopp och att nya projekt senareläggs på obestämd tid.

Enligt Firefly har produktion och leveranser fungerat väl under kvartalet och komponentbrist har bara påverkat bolaget i mindre utsträckning.

"Förutsett att vi inte drabbas ytterligare av pandemin eller komponentbrist, så är jag fortsatt optimistisk vad gäller förutsättningarna för Firefly att kunna leverera fortsatt tillväxt och resultatförbättring under årets andra halva", skriver vd:n.
Författare Direkt-SE