Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

FLEXQUBE: ÅTER TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Flexqube, som handlas på First North, ökade
orderingången ökade med 44 procent till 20,8 miljoner kronor (14,4) i tredje
kvartalet. Rensat för valutakurspåverkan var uppgången 36 procent.

I Europa växte orderingången med 150 procent. Utvecklingen var särskilt stark
under augusti och september med flera medelstora Europa-order från Slovakien,
Tyskland, Frankrike och England, skriver Flexqube i delårsrapporten.

"Efter den svaga avslutningen på 2018 och den svaga inledningen på 2019, som
vi ser som delvis naturlig för ett bolag med många nyanställningar där det
kan ta lite tid för organisationen att komma på plats, så är det glädjande
att konstatera att vi återgår till en gynnsam tillväxt i orderingång igen i
det tredje kvartalet", säger vd Anders Fogelberg i en kommentar.

Han pekar också på att bolaget har sett en återhämtning inom fordonsindustrin
med några större projektavslut i Nordamerika. Den positiva utvecklingen har
fortsatt in i fjärde kvartalet.

Flexqubes nettoomsättning minskade under tredje kvartalet med 6 procent till
19,3 miljoner kronor (20,4). Rensat för valutakurspåverkan mellan
jämförelseperioderna var nedgången 11 procent. Minskningen av
nettoomsättningen är hänförlig till en minskad orderingång under föregående
kvartal, skriver Flexqube.

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-0,2) i tredje kvartalet och
nettoresultatet -3,8 miljoner (-0,3).

Vd pekar också på att koncernen fortfarande är "ung" och att det därmed kan
finnas en viss ryckighet mellan kvartalen i orderingången.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News