Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

FLEXQUBE: NETTOMSÄTTNING STEG, EBITDA-RESULTAT SJÖNK 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Flexqube redovisar ett
ebitda-resultat på -7,7 mijoner kronor (-2,0) för det fjärde kvartalet 2019.

Nettoomsättningen ökade till 22,6 miljoner kronor (15,3) och orderingången
steg till 27,1 miljoner kronor (12,8).

Kassaflödet uppgick till -17,7 miljoner kronor (48,0) och de likvida medlen
uppgick till 18,1 (60,1) vid kvartalets utgång.

"Vi har ett stort fokus att under 2020 vända till ett positivt kassaflöde
genom att bland annat jobba ned lagernivåerna, ett tydligt kostnadsfokus och
optimera produktmarginaler", skriver Anders Fogelberg, vd för bolaget.

"Ett av våra tre huvudmål för 2020 är att genomföra en fortsatt lyckad
eQart-lansering och att försäljningen från produktsegmentet eQart ska uppgå
till 25 procent av vår totala försäljning under året, med tyngdpunkt under
det andra halvåret", skriver Anders Fogelberg.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News