Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-31

Fluicell: En part har framfört önskemål att diskutera ett eventuellt samarbete med Fluicell och har samtidigt framfört o...

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") meddelar härmed att
Bolaget mottagit ett varningsbrev från en part verksam inom
närliggande område ("Parten"), i vilket Parten framför påståenden om
patentintrång. Det görs bl.a. gällande - utan att närmare precisera
på vilket sätt - att Fluicells bioprintingplattform Biopixlar® gör
intrång i Partens rättigheter med hänvisningar till ett svenskt
patent och två patentansökningar. Parten har i nämnd korrespondens
även framfört ett önskemål om att diskutera ett möjligt samarbete med
Fluicell, inklusive licensiering.

Baserat på nu tillgänglig information gör styrelsen i Fluicell
bedömningen att påståendet om patentintrång är grundlöst men väljer
ändå att gå ut med denna pressrelease av transparensskäl. Styrelsen
gör vidare bedömningen att Partens patent och patentansökningar inte
kommer att ha någon väsentlig inverkan på den kommersialiseringsfas
som Fluicell befinner sig i kopplat till Biopixlar® och inte heller
kommer att ha någon annan väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet
i övrigt.

Enligt Fluicells bedömning berörs inte Biopixlars underliggande
bioprinterteknologi av de åberopade rättigheterna. De rättigheter som
Parten har åberopat till stöd för sitt påstående om patentintrång
utgörs av ett svenskt patent och två patentansökningar. Fluicell
noterar därtill att det beviljade patentet endast avser Sverige och
att de båda patentansökningarna är föremål för fortsatt granskning
vid den Europeiska patentmyndigheten EPO respektive vid Patent- och
registreringsverket. I lämnade preliminära yttranden från granskarna
vid dessa myndigheter har i båda fallen de påstådda uppfinningarna
mött hinder bland annat på grund av bristande uppfinningshöjd. Parten
har enligt myndigheternas förelägganden fyra månader på sig att
inkomma med kompletteringar vid äventyr av att ansökningarna inte
kommer kunna beviljas.

Fluicell är en innovationsledare inom biologisk mikrofluidik och har
patentskydd för Biopixlar® baserat på flera godkända amerikanska och
europeiska patent (med prioritetsdatum så tidigt som 2009) samt ett
antal patentansökningar som kommunicerats av Bolaget (ytterligare
information finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fluicell.com).

Kommentar från styrelsen i Fluicell

"Vi anser oss ha fullständig kontroll på Biopixlar®, samt anser att vi
har ett korrekt och ändamålsenligt skydd av produkten. Vår bedömning
är att påståendet om patentintrång helt saknar grund. Vad gäller
förslaget om ett samarbete med Fluicell har det inte framförts vad
ett sådant samarbete skulle innebära, annat än att Fluicell skulle
erhålla en licens till det patent och patentansökningar i vilka
Fluicell påstås göra intrång. Styrelsen i Fluicell anser inte att en
dialog är aktuell i dagsläget. Dessutom bedöms relevansen för
Fluicells del vara låg till obefintlig då licens inte skulle tillföra
något mervärde till Biopixlar®. Styrelsen anser det vidare vara
mycket anmärkningsvärt att korrespondensen och dess otydliga innehåll
erhålls i samband med att vi meddelat att Fluicell säkrat kapital i
samband med lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 1, i
kombination med att lösenperioden nu inleds."

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Tilk, chairman of the board, +46 (0) 702 49 94 19,
stefan.tilk@nevs.com

Fluicell AB
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 (http://tel:+46 762 08 33 54)
http://fluicell.com/
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en
produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom
framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är
forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag
ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta
läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en
vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell
utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och
3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda
celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.
Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är
Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550
alternativt via ca@mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fluicell/r/en-part-har-framfort-onskemal-att-...
https://mb.cision.com/Main/15966/3124922/1256984.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.