Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

FM Mattsson Mora Group AB: Delårsrapport januari-mars 2020

Första kvartalet 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 419,9 Mkr (299,3), en ökning med
40,3 procent jämfört med första kvartalet 2019. Den organiska
tillväxten uppgick till 11,8 procent för perioden.

· Rörelseresultatet uppgick till 56,3 Mkr (39,5) motsvarande en
rörelsemarginal om 13,4 procent (13,2).

· Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog med 83,8 Mkr till
nettoomsättningen samt 16,0 Mkr till rörelseresultatet efter
avskrivning avseende kundrelationer.

· Resultat per aktie uppgick till 3,00 kr (2,28), en ökning med 31,6
procent jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde efter investeringar uppgick till 23,9 Mkr (-1,0).
Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Spridningen av Covid-19 har haft konsekvenser och skapat osäkerhet
om framtiden för verksamheten och hela den globala ekonomin.

Vd kommenterar

En stark start i oroliga tider
Vi avslutar årets första kvartal med rekordsiffror. Försäljningen
uppgick till 420 Mkr, vilket är en ökning på hela 40% och en organisk
tillväxt om 12%. Samtidigt levererar vi ett mycket starkt
rörelseresultat och kassaflöde. Utvecklingen följer den inslagna
vägen under 2019 med starka prestationer hos alla anställda och med
ett högt förtroende för våra produkter och tjänster i marknaden.
Samtidigt är vi mycket ödmjuka för den Covid-19 kris som hela världen
befinner sig i, vilket självklart påverkar oss som anställda och
verksamhet.

Försäljningen ökar både i vår nordiska hemmamarknad och exporten. En
stor del av förklaringen är fjolårets förvärv av Hotbath, men även
som resultatet av produktlanseringar i våra tre andra varumärken och
ett ständigt pågående arbete att vidareutveckla kundrelationer.
Lönsamheten förstärks genom fortsatt aktivt arbete med produktmix och
ökad produktivitet i produktionen i Mora. Under första kvartalet har
vi dock högre säljkostnader, som aktiva beslut att investera i
marknadsföring.

Vi följer dagligen utvecklingen av Covid-19 och har under en längre
tid arbetat med extra rutiner och förberedelser för att agera
proaktivt för våra kunders och medarbetares bästa på kort och lång
sikt. Under första kvartalet har verksamheten fungerat bra, trots
restriktioner i olika länder. Vi är beroende av leverantörer i Asien
och Europa, som har haft leveransstörningar under kvartalet och som
har påverkat oss negativt. Med en egen produktion i Mora och starka
leverantörsrelationer har vi dock lyckats hålla uppe en bra
servicenivå till våra kunder. Vi kan också konstatera att några
kunder har byggt extra lager under slutet av första kvartalet.

Det råder mycket stor osäkerhet om hur efterfrågan på våra produkter
påverkas på grund av Covid-19. Vi vet att vi påverkas senare än andra
i byggbranschen eftersom kranar installeras sent i projektet,
samtidigt som vi vet att ROT-marknaden är förhållandevis stark. Vi är
inställda på att möta en lägre efterfrågan under året som följd av
Covid-19. Vi har normalt en kort orderstock och därför följer vi
utvecklingen dagligen.

I dagsläget är det för mycket osäkerhet för att bedöma hur stor
påverkan viruset får för oss som koncern. Vi anpassar verksamheten
utifrån vad som händer i omgivningen och i nära dialog med
medarbetare, kunder och leverantörer. Bland annat anpassar vi
bemanningen allt eftersom förutsättningarna förändras och i ett
första läge handlar det om att justera antalet inhyrd personal och
visstidspersonal, anpassningar av arbetsscheman och i en del av våra
utländska bolag har vi även permitterat viss personal. Vårt mål är
att vi tillsammans med berörda parter kan hitta smarta lösningar som
hjälper oss alla igenom krisen, men även gör att vi tillsammans står
än starkare efteråt. Allt utifrån vår strategi att investera i våra
varumärken och produkter för att vara kundens första val.

Under kvartalet ser vi också en mycket kraftig tillväxt av våra
beröringsfria produkter. Det är mycket glädjande då de förutom sänkt
vatten- och energiförbrukning också ger en bättre handhygien, som i
dessa tider känns viktigare än någonsin. Vi fortsätter vårt
utvecklingsarbete mot fler hållbara produkter, där beröringsfritt är
en självklar funktion, som i kombination med en attraktiv design ger
kunden en tydlig "WOW-upplevelse". Tillsammans med Idre Fjäll
driftsatte vi under kvartalet våra uppkopplade och beröringsfria
kranar, som nu visar tydliga vattenbesparingar och ökad komfort för
användaren. Samtidigt utökade vi vår populära serie Damixa Silhouet
med fler färger, som kunderna uppskattar. Vi fortsätter utveckla
produkter som kombinerar hållbarhet och design, då vi är övertygade
om att det är ett vinnande koncept för oss och våra kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46
(0)250-596225

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020
kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt
produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade
varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens
vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök.
Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och
hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet
av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på
Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/delarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/2388/3103552/1241480.pdf
https://mb.cision.com/Public/2388/3103552/bdee5434c88fba4a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.